Detalle

A Escola de Cantería consegue a acreditación como centro de formación para a expedición de certificados de profesionalidade en traballos de pedra natural

A Deputación regularizou a situación urbanística da Escola e acometeu as obras necesarias para convertela nun Centro acreditado

12 de novembro de 2020

Escola de cantería

Importante paso adiante para a Escola de Cantería da Deputación de Pontevedra. O alumnado poderá completar os seus estudos coa obtención de dous certificados de profesionalidade en "Elaboración de pedra natural" e "Obras de artesanía e restauración en pedra natural", despois de que a Consellería de Emprego e Igualdade notificara por fin esta semana a resolución favorable á solicitude formulada pola institución provincial o pasado mes de agosto.

Os certificados de profesionalidade son documentos oficiais habilitantes no eido da Administración laboral e implican que a Escola de Cantería quedou inscrita no Rexistro de Centros e Entidades para a Formación e o Emprego de Galicia. O acordo favorable, que asina a directora xeral de Formación e Colocación da Consellería, expón que a Deputación reúne tódolos requisitos legais, que cumpriu co procedemento administrativo establecido e que as instalacións de Boa Vista (Poio) son aptas. Deste xeito utilizarase unha das aulas para impartir os contidos teóricos e a ampla nave, que está dividida en zonas de escultura, cantería, moldeado/baleirado, zona de maquinaria e anexo de carga e descarga, para a realización das prácticas.

A obtención dos dous certificados de profesionalidade foi posible despois de que ao longo deste ano 2020, a Deputación abordara o problema herdado da situación urbanística irregular do edificio da Escola de Cantería, que carecía da licenza municipal de actividade por parte do Concello de Poio. Para iso, realizou obras valoradas en 440.000 euros, para a súa adaptación ás normativas de prevención de riscos laborais, accesibilidade e contaminación acústica. Trátase dun paso adiante moi importante complementando os estudos actuais, aínda que o Goberno provincial seguirá traballando ata conseguir a creación dos títulos no eido educativo cos ciclos de Formación Profesional, para o que é imprescindible que a Consellería de Educación, como organismo responsable e coas competencias exclusivas en materia educativa, asuma a transferencia da titularidade da Escola. No terreo da Formación Profesional regrada, o avance xa depende da participación directa da Xunta de Galicia como Administración responsable e titular dos centros de FP.

A Escola de Cantería, que conta na actualidade con 14 alumnas/os procedentes de diversos puntos de España, atende ademais a outras 20 persoas que acoden para recibir formación nocturna específica en talla e escultura. O prestixio do centro queda referendado ano tras ano polos recoñecementos que exalumnas/os obteñen polo seu traballo profesional en diversos lugares do mundo. Varios deles/as participaron nos traballos de restauración de monumentos como o Capitolio de Washington, o Big Ben, a Abadía de Westminster, a Sagrada familia de Barcelona ou a catedral de Santiago de Compostela. A Escola naceu no mosteiro de Poio para dar saída á formación nun oficio tradicional galego e foi asumida pola Deputación de Pontevedra hai 33 anos. Desde o ano 2000 conta con instalacións propias en Boa Vista, tamén en Poio e desde este ano 2020, están completamente regularizadas urbanística mente e compren con tódalas normativas sectoriais.