Detalle

En cumprimento das disposicións recibidas da Consellería de Sanidade relacionadas co proceso vinculado ao COVID19, a Escola de Cantería suspende toda actividade presencial

A Secretaría do centro atenderá ao público a través do teléfono (986804100) e extensión 50730

18 de marzo de 2020

Escola de Cantería