Formación > Bolsas de estudo

imagen cabecera

Bolsas de estudo


Bolsas de estudo para o alumnado

Bolsas de estudo

O prazo de presentación será de dez días naturais, contados a partir do día seguinte ao da publicación do extracto desta convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (BOPPO)

As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible en sede.depo.gal