A Escola > Instalacións

imagen cabecera

Instalacións


A Escola de Cantería dispón das seguintes instalacións

ENSINO TEÓRICO

 • Aula de Debuxo Técnico

 • Aula de Historia da Arte

 • Aula de Construción

 • Laboratorio

 • Aula de Informática

 • Aula polivalente

 • Aula de Debuxo Artístico

ENSINO PRÁCTICO

 • Nave de cantería (900 m²)

  Con instalacións para o uso de ferramenta pneumática e ponte guindastre de 2,5 t

 • Nave de escultura (900 m²)

  Con instalacións para o uso de ferramenta pneumática e ponte guindastre de 5 t

 • Nave de modelaxe e baleirado (900 m²)

  Con depósitos para barro e sección de escaiola e ponte guindastre de 2,5 t

 • Nave de maquinaria (900 m²)

  Máquinas de fío de diamante, disco de diamante de 1600 mm e de 600 mm de diámetro e ponte guindastre de 5 t. Dispón dun anexo de porto de carga e descarga de 450 m² e guindastre pórtico de 20 t