Formación > Cantería > Materias

Cantería

 
  • Materias base: contribuirán na formación sobre o dominio e manexo de ferramentas e materiais, técnicas e oficios

   Materias complementarias: contribuirán ao desenvolvemento intelectual e formativo do alumnado coa achega de coñecementos aplicables e necesarios que faciliten o traballo material de labrar a pedra e a súa utilización na construción

  • 1º curso
   Materia Horas Tipo Desenvolvemento
   Cantería 430 Teórico-práctica Obradoiro
   Escultura 215 Teórico-práctica Obradoiro
   Modelaxe 215 Teórico-práctica Obradoiro
   Debuxo Técnico 36 Teórico-práctica Aula
   Debuxo Artístico 36 Teórico-práctica Aula obradoiro
   Historia da Arte 36 Teórica Aula
  • 2º curso
   Materia Horas Tipo Desenvolvemento
   Cantería 430 Teórico-práctica Obradoiro
   Escultura 215 Teórico-práctica Obradoiro
   Modelaxe 215 Teórico-práctica Obradoiro
   Debuxo Técnico 36 Teórico-práctica Aula
   Debuxo Artístico 36 Teórico-práctica Aula obradoiro
   Historia da Arte 36 Teórica Aula
   Construción 36 Teórica Aula
  • 3º curso
   Materia Horas Tipo Desenvolvemento
   Cantería 430 Teórico-práctica Obradoiro
   Escultura 215 Teórico-práctica Obradoiro
   Modelaxe 215 Teórico-práctica Obradoiro
   Debuxo Técnico 36 Teórico-práctica Aula
   Debuxo Artístico 36 Teórico-práctica Aula obradoiro
   Historia da Arte 36 Teórica Aula
   Construción 36 Teórica Aula