Formación > Específica > Descripción

Formación específica

 
  • Poderán asistir ás clases os e as especialistas en Cantería que desexen perfeccionar a súa técnica, outros artesáns ou artesás, ou calquera persoa interesada que queira aprender a técnica de cantería e escultura. Ó finalizar recibirán un certificado polas horas realizadas

    Prazas ofertadas

    • Prazas ofertadas en cada anualidade: 15

    Duración da formación: 2 anos

    Horarios: de luns a xoves, de 19:00 a 21:00 h