Formación > Específica > Matrícula

Formación específica

 
 • Preinscrición

  Prazo: aberto ata o 13 de setembro

  Formulario de preinscrición

  Matrícula

  Documentación requirida para formalizar a matrícula:

  • Fotocopia do DNI
  • 12 fotos tamaño carné
  • Fotocopia compulsada do certificado de estudos
  • Certificado médico oficial ou informe de saúde no que se acredite que non ten ningunha imposibilidade para realizar estudos neste centro
  • Xustificante de aboamento das taxas de matrícula (114,50 €) mediante ingreso na conta bancaria da Deputación de Pontevedra
  • Certificación de conta bancaria emitida pola entidade que confirme a súa titularidade
  • Enderezo postal
  • Teléfono de contacto
  • No caso de que non resida no seu domicilio habitual durante o curso deberase facilitar o enderezo de residencia

  Taxas:

  Matrícula de alumnos/as de formación específica: 114,50 €

   

  Prazo: do 17 ao 28 de setembro

  Lugar de presentación: Secretaría da Escola de Cantería (Poio) e Rexistro xeral da Deputación (avda. Montero Ríos, s/n, Pontevedra)

  Formulario de matrícula