Mestre/a Cantería

 
  • O alumnado de cuarto e quinto cursos está exento das materias de Debuxo Técnico, Debuxo Artístico, Historia da Arte e Construción, polo que poden participar durante ese tempo nos obradoiros ou asistir ás citadas materias para o seu perfeccionamento.

  • 4º curso
   Materia Horas Tipo Desenvolvemento
   Cantería 430 Teórico-práctica Obradoiro
   Escultura 215 Teórico-práctica Obradoiro
   Modelaxe 215 Teórico-práctica Obradoiro
  • 5º curso
   Materia Horas Tipo Desenvolvemento
   Cantería 430 Teórico-práctica Obradoiro
   Escultura 215 Teórico-práctica Obradoiro
   Modelaxe 215 Teórico-práctica Obradoiro