Formación > Cantería > Matrícula

Cantería

 
 • Preinscrición

  Prazo: aberto ata o 10 de setembro

  Requisitos: estar en posesión do título de graduado escolar ou equivalente

  Formulario de preinscrición

  Matrícula

  Documentación requirida para formalizar a matrícula:

  • Fotocopia do DNI
  • 12 fotos tamaño carné
  • Fotocopia compulsada do certificado de estudos
  • Certificado médico oficial ou informe de saúde no que se acredite que non ten ningunha imposibilidade para realizar estudos neste centro
  • Xustificante de aboamento das taxas de matrícula (114,50 €) mediante ingreso na conta bancaria da Deputación de Pontevedra
  • Certificación de conta bancaria emitida pola entidade que confirme a súa titularidade
  • Enderezo postal
  • Teléfono de contacto
  • No caso de que non resida no seu domicilio habitual durante o curso deberase facilitar o enderezo de residencia

  Taxas:

  • Alumnos/as oficiais en cada un dos cursos: 114,50 €
  • Materias pendentes de alumnos/as oficiais, por cada curso:
   • Número de materias inferior ao 50 % das do curso correspondente: 57,25 €
   • Número de materias igual ou superior ao 50 % das do curso correspondente: 114,50 €
   

  Prazo: do 13 ao 23 de setembro

  Lugar de presentación: Secretaría da Escola de Canteiría (rúa Illa do Santo 2, Poio) e Rexistro xeral da Deputación (avda. Montero Ríos, s/n, Pontevedra)

  Formulario de matrícula